Produkter

Vi har ett brett produktsortiment inom följande områden. Kontakta oss på +46 (0) 42 25 34 00 eller info@frenna.se så berättar vi gärna mer.

Automation

Murrplastik

Kabeldistribution
ACS – Märkning
EFK – Kabelsläpkedjor
KDH – Genomföringar
SUV – Skyddsslang

Process

Anslutningar/ Kopplingar

Accessories
Plastkopplingar
Slangstosar

Anslutningar/ Kopplingar

Accessories
Plastkopplingar
Slangstosar

Doseringsenheter

Blandare
Diskmaskin
Skummaskin
Tvättmaskin

Dysor

Accessories
Dysor

Filter

Accessories
Filter

Pumpar

Accessories
Elektronisk magnetpump/ Svängkolvspump
Membranpump
Slangpump
Vattenhydraulisk pump
Vingpump

Ventiler

Accessories
Automatiska dräneringsventiler
Backventiler
Kulventiler
Magnetventiler
Snedsätesventiler