Givare

Elektromekaniska tryckbrytare, vakuumbrytare, nivåmätare för tankar och flödesindikatorer.

Tillverkare

FOX är tillverkare av mekaniska respektive elektroniska vakter för tryck, temperatur, differenstryck, flöde och nivå samt ackumulatorer för hydraulik. Företaget grundades 1980.